• Facebook
  • Line

งานคัดแยกสินค้า

เรามีกระบวนการคัดแยกสินค้าทุกประเภทที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งสามารถคัดแยกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีงานเสียหรืองานที่มีคุณภาพต่ำส่งไปถึงลูกค้าเราสามารถให้คำแนะนำถึงกระบวนการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพใช้กำลังคนอย่างเหมาะสมและได้จำนวนตามเป้าหมายรวมไปถึงการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดตามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำกลับไปให้ปรับปรุงกระบวนการผลิต และทำรายงานการคัดแยกสินค้าที่ครอบคลุมเข้าใจง่าย

ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ มีข้อบกพร่องหรือไม่? เราตรวจสอบการผลิตหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์ของเราจัดเรียงพวกเขาและเราแก้ไขความผิดพลาดและข้อบกพร่อง เป้าหมายของเราคือการรับประกันผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วน ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่นหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดของส่วนประกอบและมีการซื้อขายเฉพาะสินค้าที่ไม่มีตำหนิเท่านั้น ในกรณีที่ดีที่สุด รับรองว่าผ่านการตรวจสอบสินค้าถูกต้อง

-การผลิตเบาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการ rework
-ตรวจสอบชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์
-ตรวจรับชิ้นส่วนที่มีข้อกำหนด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ยอมรับได้และปฏิเสธชิ้นส่วนที่ชำรุดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
-ตรวจสอบขนาดที่ระบุของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุและบันทึกผลลัพธ์
-ดำเนินการตามขั้นตอนกับชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หลังการตรวจสอบ
-หมายเลขเอกสารของชิ้นส่วนที่ทำงาน สำหรับโครงการชิ้นส่วนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเวลาที่ใช้ในโครงการนั้น
-การทำใหม่หรือบรรจุชิ้นส่วนใหม่

ตัวอย่างงานคัดแยกสินค้า

1. งานคัดแยกรองเท้า sneaker จำนวนมาก ซึ่งเราก็สามารถบริหารกำลังคนและระยะเวลาการทำงานเสร็จตามที่ลูกค้ากำหนด

2. คัดแยกขดลวดทองแดง ก่อนนำไปใช้ในกระบวนการผลิต