• Facebook
  • Line

การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบในกระบวนการ (IPI)

การตรวจสอบก่อนการจัดส่ง (PSI)

การกำกับดูแลการโหลดตู้คอนเทนเนอร์ (CLS)

การตรวจสอบวิดีโอ (VI)

บริการคัดเเยก

การจัดระบบ

การคัดเเยก

บริการจัดหาผู้ผลิต

ผู้จำหน่ายสินค้านำเข้าและส่งออก

ผู้ผลิตสินค้า

ผู้จัดหาสินค้า

การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าตรงตามข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพ

บริการคัดเเยก

เราให้บริการด้านการรคัดแยกที่เป็นมาตราฐาน รวมถึงกระบวนการคัดแยกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริการจัดหาผู้ผลิต

จัดหาค้นหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า